Kurssi

Koulutussuunnitelma – Miehistö

Tämä kurssi sisältää Meripelastusseuran miehistön koulutussuunnitelman. Suunnitelma on hyväksytty käyttöönotettavaksi joulukuussa 2016. Koulutustoimikunta tarkastelee suunnitelman päivitystarvetta vuosittain.

0 osaa suoritettu0%
14 lukua

Miehistön koulutussuunnitelma sisältää vapaaehtoisen meripelastusaluksen miehistön osaamistavoitteet. Miehistön osaamistavoitteet on suunnitelmassa jaettu harjoittelijan ja kansimiehen osaamisvaatimuksiin. Koulutussuunnitelma koostuu alla luetelluista 12 aihekokonaisuudesta eli osaamisalueesta. Osaamisalueet jakaantuvat edelleen osaamistehtäviksi, joita on osaamisalueesta riippuen 1–8.

Luvut

1. Turvallisuus ja hätätilanteet meripelastusaluksella

2. Meripelastusjärjestelmä ja johtaminen

3. Merimiestaito

4. Navigointi ja aluksen ohjailu

5. Viestintä

6. Etsintätehtävät

7. Pelastustehtävät

8. Sammutustehtävät

9. Ensiaputehtävät

10. Avustustehtävät

11. Meripelastusaluksen tekniikka

12. Meripelastusaluksen huolto ja kunnossapito

Miehistön vuosittaiset harjoitussuoritteet

Harjoittelijan osaamisen näyttö