Kurssi

Koulutussuunnitelma – Päällystö

Tämä kurssi sisältää Meripelastusseuran päällystön koulutussuunnitelman. Suunnitelma on hyväksytty käyttöönotettavaksi joulukuussa 2016. Koulutustoimikunta tarkastelee suunnitelman päivitystarvetta vuosittain.

0 osaa suoritettu0%
14 lukua

Päällystön koulutussuunnitelma sisältää vapaaehtoisen meripelastusaluksen päällystön osaamistavoitteet. Suunnitelmassa esitetyt osaamisvaatimukset vastaavat perämiehen koulutustason osaamisvaatimuksia. Päällikön koulutustaso saavutetaan suorittamalla lisäharjoitteet, jotka on esitetty suunnitelman lopussa. Koulutussuunnitelma koostuu 12 aihekokonaisuudesta eli osaamisalueesta. Osaamisalueet jakaantuvat edelleen osaamistehtäviksi, joita on osaamisalueesta riippuen 1–10. 

Luvut

1. Turvallisuus ja hätätilanteet meripelastusaluksella

2. Meripelastusjärjestelmä ja johtaminen

3. Merimiestaito

4. Navigointi ja aluksen ohjailu

5. Viestintä

6. Etsintä

7. Pelastustehtävät

8. Sammutustehtävät

9. Ensiaputehtävät

10. Avustustehtävät

11. Meripelastusaluksen tekniikka

12. Meripelastusaluksen huolto ja kunnossapito

Päällystön vuosittaiset harjoitussuoritteet

Päällikön koulutustason lisäharjoitteet